در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
ای مردم با این لباسی که بر دوش دارم و  این مرکبی که بر آن سوار 
 
هستم داخل شهر شما شدم. پس اگر من از شهرتان خارج شدم و
  
به  غیر  از  چیزهایی که با  آن  وارد شدم  چیز دیگری داشتم،  پس  
 
 بدانید من  از خیانتکاران هستم.
 
 
                                                             امام علی (ع)